Soppkontroll

Praktisk info

Dato: 16.09.21

Tidspunkt: 19:00 - 19:30

Adresse: Støavegen 2, 2116 Sander, Norge

Sted: Sander barnehage/skole

Forening: Kongsvinger soppforening

Region: Innlandet

Hva skjer på soppkontroll?

Soppsakkyndig går igjennom kurver og sjekker.  Vi passer på at du kun har spiselig sopp med hjem.  Det blir litt info om soppen mens dette pågår.

Soppsakkyndige:  Kjersti Hval Amundsen og Irene Tangen