Soppens dag på Liermoen

En nydelig dag. Det var kremler som var i skuddet. Det ble funnet masse kremler.