Smittevernråd

Soppturer og kontroller i høst

Pga. smittefare må vi ta mange forhåndsregler under arrangement.  Vi må  noterer navn, tlf,  e-post  til alle som kommer på turer og arrangement  Vi samkjører ikke til turer.  Har du symptomer, er syk eller i karantene,  holder du seg selvfølgelig hjemme.  Vi deler ikke utstyr og holder  minst en meters avstand.